Pfizer Jobs

Job Information

Pfizer Validation Quality Associate in Puurs, Belgium

Iedere werknemer binnen Pfizer is mede-verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geproduceerde geneesmiddelen. De Quality Operations (QO) - Kwaliteitsfdeling binnen Puurs heeft als rol om als onafhankelijke partij de kwaliteit te bewaken van alle aangekochte materialen, grondstoffen, alsook alle geproduceerde geneesmiddelen. Er wordt op toegezien dat de productie gebeurt volgens de geldende regels (Goede VervaardingsMethoden of GMP's) en dat alle geneesmiddelen voldoen aan de (strengste) wettelijke voorschriften. Naast alle wettelijke opdrachten zorgt deze afdeling ook via een actief partnership voor de nodige ondersteuning van alle andere (technische) afdelingen naar continue verbetering van onze producten, processen, systemen en diensten.

Deze functie situeert zich binnen onze kwaliteitsafdeling in het team dat de kwaliteitsaspecten behartigt binnen de projecten uitgevoerd in het Center voor Secondary Packaging (CSP). Je voorziet alle betrokken teams binnen de verpakkingsafdeling van ondersteuning en expertise in het kader van kwaliteits- en GMP-compliancevereisten. Met andere woorden, je waakt er - als onderdeel van een team - mee over dat alle verpakte en vervolgens getransporteerde presentaties van onze producten, alsook alle productielijnen en magazijnen aan de nodige kwaliteits- en compliancenormen voldoen.

"Binnen deze rol ben je het eerste aanspreekpunt omtrent kwaliteit in implementatie-, optimalisatie- en veranderingsprojectenbinnen het Center For Secondary Packaging"

Takenpakket:

Binnen deze rol heb je de gelegenheid om als team player alle aspecten binnen de verpakkingsafdeling te leren kennen, waarbij je de "QA-stem" vertegenwoordigt. Je komt in aanraking met een verscheidenheid aan productielijnen, met onze magazijnen, alsook met de specialiteiten rond het transporteren van onze finale verpakte goederen.

Met betrekking tot projecten binnen verpakking:

 • Ben je als onderdeel van de kwaliteitsafdeling het kwaliteitaanspreekpunt

 • Werk je samen met alle betrokken teams, waaronder b.v. productie, engineering

 • Bied je ondersteuning en expertise bij de creatie van de projectaanpak, waarbij je focus ligt op het waken over de kwaliteits- en compliancestrategie, die je borgt via contacten met het projectteam en de review van gecontroleerde documentatie. Bij voorkeur zoek je hierbij onze klanten actief op om het te behandelen dossier of topic te bespreken aan b.v. de betrokken productielijn

 • Ben je tevens de quality authority in de goedkeuring van SOP's, validatiedocumenten, changes, risicoanalyses, enz.

 • Evalueer je de impact van veranderingen en beslissingen op de gekozen of gevolgde aanpak en bestaande documentatie, processen en procedures in analogie met bestaande regelgeving, standaarden en vereisten

Functieprofiel:

Must

 • Universitaire opleiding ingenieur, farmacie of wetenschappelijke richting

 • Je bent een team player en houdt van face-to-face contact met je teamgenoten en collega's

 • Je hebt een probleemoplossende, pragmatische aanpak met veel zin voor initiatief

 • Communicatief sterk en klantgericht

 • Je werkt zelfstandig, georganiseerd en accuraat

 • Perfecte beheersing van het Nederlands en het Engels

Zeker een voordeel

 • Ervaring in een kwaliteitsomgeving

 • Ervaring in een GMP-omgeving

 • Ervaring in project management

Aanbod:

 • Contract van onbepaalde duur met tal van extralegale voordelen

 • Een cultuur van ondernemerschap en innovatie

 • Een site met de grootste productie-en verpakkingssite van Europa binnen het Pfizernetwerk

 • Hoog investeringsritme

 • Hoogtechnologische omgeving

 • Samenwerken met een team van gemotiveerde device- en combination productspecialisten, zowel binnen als buiten de Puurssite.

#LI-PFE

Pfizer is an equal opportunity employer and complies with all applicable equal employment opportunity legislation in each jurisdiction in which it operates.

Quality Assurance and Control

DirectEmployers